Kadın

BAYAN CHECK UP PROGRAMI
DAHİLİYE  MUAYENE
KARDİYOLOJİ TETKİKLER
EKG
EKO KARDİYOGRAFİ
RADYOLOJİK TETKİKLER
DİGİTAL AKCİĞER GRAFİSİ
TROİT ULTRASONU
ÜST BATIN ULTRASONU
PELVİK  ULTRASONU
MEME ULTRASONU
DİGİTAL MAMOGRAFİ(40 YAŞ ÜZERİ)
KEMİK TARAMASI LUMBER(40 YAŞ ÜZERİ)
KEMİK TARAMASI KALÇA(40 YAŞ ÜZERİ)
LABORATUVAR TETKİKLERİ
GLUKOZ AÇLIK KAN ŞEKERİ
İNSİLÜN AÇLIK
İNSİLÜN DİRENCİ
ÜRE
ALT
AST
GGT
HELİKOBACTER PYLORİ(GAİTA)
ÜRE
KOLESTEROL HDL
KOLESTEROL LDL
TRİGLİSERİT
KALSİYUM
DEMİR
TOTAL DEMİR BAĞLAMA
FERRİTİN
ASO
CRP
RF
SEDİMANTASYON
TAM İDRAR TETKİKİ
İDRAR MİKROSKOBİSİ
TAM KAN SAYIMI
ERİTROSİT
LOKOSİT
TROMBOSİT
HEMOGLOBİN
HEMOTOKRİT
MCV
MCH
MCHC
PDW
FORMÜL LÖKOSİT
SARILIK TESTİ
HBSAG
ANTİ HBS
ANTİ HİV
VİTAMİN TESTİ
VİTAMİN B 12
TROİT HORMON TESTLERİ
TSH
SERBEST T3
SERBEST T4
TÜMÖR-KANSER MARKERLERİ
GAİTADA GİZLİ KAN
CEA